Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. 

Het Agentschap is actief op vijf terreinen:

Integratie

Het Agentschap wil mensen van buitenlandse herkomst volwaardig aan de samenleving laten deelnemen. Daarom werkt het Agentschap samen met lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen rond migratie. Een greep uit het aanbod: vormingen omgaan met diversiteit, taalbeleid en taalpromotie, cijferanalyse. 

Inburgering 

Voor burgers met een  buitenlandse herkomst biedt het Agentschap gratis een inburgeringscursus aan. De inburgeringscursus bestaat uit: 

·         Een cursus over wonen en werken in België in de taal van de cliënt of in een taal die hij/zij   begrijpt 

·         Nederlandse taallessen via erkende taalcentra 

·         Individuele begeleiding (naar werk, diplomawaardering, socioculturele participatie, opleiding, …) 

Het Agentschap organiseert zelf geen Nederlandse taallessen, maar oriënteert de inburgeraar via een intakegesprek en een test naar een geschikte cursus Nederlands. 

Nederlands leren en oefenen 

Het Agentschap Integratie & Inburgering geeft advies over Nederlandse taallessen voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren. Het agentschap organiseert zelf geen taallessen, maar zoekt samen met de cursist naar de meest geschikte school en cursus.  

Tijdens een intakegesprek worden (indien nodig) de cognitieve vaardigheden en het instapniveau NT2 van de cursist getest. Wanneer de cursist wenst deel te nemen aan een certificerende test met civiel effect, begeleidt het agentschap hem/haar hierbij.  

Bovendien bundelt het agentschap initiatieven om Nederlands te oefenen. Een overzicht van deze initiatieven in Vlaanderen en Brussel vindt u op de website: www.nederlandsoefenen.be 

Sociaal tolken en vertalen 

Sociaal tolken en vertalers zetten een boodschap zo getrouw en volledig mogelijk om naar een andere taal. Ze werken in opdracht van een hulpverlener of een ambtenaar. U kan bij het Agentschap terecht voor meer informatie over deze dienstverlening.

Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht 

Onafhankelijke en kwaliteitsvolle juridische dienstverlening is een van de centrale pijlers van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap informeert en adviseert organisaties, voorzieningen en besturen  om het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht correct toe te passen.  

Op de website van het Agentschap vindt u meer juridische informatie.

Meer informatie over de contactpunten in Vlaams-Brabant: www.integratie-inburgering.be/vlaams-brabant of Tel. 016 47 43 11. 

AII
Contact

T  016 47 43 11
vlaams-brabant@integratie-inburgering.be