Groene Rand

In een dichtbevolkte regio als de Vlaamse Rand is toegankelijk groen heel waardevol. De Vlaamse Regering doet er dan ook alles aan om de groene ruimte in de Rand te behouden en om nieuw groen aan te leggen. Ook jij kan daarbij helpen.

In de kijker

Plant mee met de Bûûmplanters

2 personen planten bomen in de Vlaamse RandWist je dat er dankzij de Bûûmplanters de voorbije winter 7.874 bomen en struiken zijn bijgekomen in de Vlaamse Rand? Voor volgend seizoen liggen de ambities nog hoger. Naast de plantactie in het kader van de Gordel komt er een nieuw project gericht op de secundaire scholen in de Rand.

Voor elke Gordelaar die zich vorig jaar online registreerde, plantten de Bûûmplanters – in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos – een Gordelboom of -struik in de Vlaamse Rand. Met de hulp van 130 vrijwilligers slaagden ze erin om op 36 verschillende plaatsen een beetje groen toe te voegen: op privéterrein, in bossen en boomgaarden, op speelplaatsen of aan jeugdverenigingslokalen. Ook dit jaar konden Gordelaars zich online aanmelden om mee te doen met de plant-een-boomactie. 

Maar er is nog meer goed nieuws voor de Groene Rand: de Bûûmplanters schakelen nu ook de hulp in van de secundaire scholen in de Rand. Bedoeling is om samen met een 10-tal groepen scholieren – ongeveer 200 jongeren in het totaal – de spade in de grond te steken. De deelnemende scholen kunnen daarbij rekenen op een educatieve omkadering. Zo leren hun leerlingen tegelijk bij over thema’s als biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaatverandering.
  
Heb je interesse om mee te planten met de Bûûmplanters of ken je geschikte locaties voor extra bomen? Registreer je dan via hun website of neem contact op via yoeri.bellemans@buumplanters.be of 0498 67 38 82.

Vlaamse Randfonds draagt bij aan uitbreiding Kravaalbos in Asse

Dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Asse en de Vlaamse overheid krijgen de Assenaren er binnenkort een flink stuk toegankelijk groen bij. Het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos aan te kopen. Daardoor wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek.

Dit initiatief toont aan dat het Vlaamse Randbeleid ook offensief durft te zijn: niet alleen het bestaande groen behouden maar tegelijk zorgen voor nieuw groen. De aankoop past bovendien mooi in de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te creëren in Vlaanderen. De gemeente Asse maakt nu volop werk van de inrichting van het gebied en zal daar haar inwoners actief bij betrekken via een participatieproces.

Kaartje van het Kravaalbos

Bron kaartje: Agentschap voor Natuur en Bos

Pas geplante boompjes
Draag je boompje bij
Twee bospaden komen samen.
Ontdek de Groene Rand