impulssubsidie

Oproep maart 2018

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven, reikt minister Weyts impulssubsidies uit aan beleidsondersteunende projecten binnen de 19 randgemeenten.

Voorwaarden

 • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert in de Rand een project. Tot de Vlaamse Rand behoren de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
 • Uw project ondersteunt het specifieke Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand en is, indien mogelijk, een hefboomproject;
 • Het Nederlands wordt gepromoot via aantoonbare acties, is de voertaal van het project en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop;
 • Uw project zet in op versterkend samenleven en staat open voor iedereen;
 • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse overheid;
 • Uw aanvraagformulier bevat alle elementen zoals gevraagd in artikel 3 van het reglement.
 • U heeft uw aanvraagformulier Impulssubsidie met gevraagde bewijsstukken ingediend door het formulier ten laatste op maandag 19 maart te mailen  naar rand@vlaanderen.be of een papieren versie te versturen naar het contactadres (postdatum geldt als bewijs).

Bijkomende criteria zijn geen vereiste, maar krijgen wel een meerwaarde bij de beoordeling:

 • Originaliteit en innovatieve aard van het concept;
 • De overdraagbaarheid van het concept naar andere gemeenten, verenigingen, particulieren, enz. (duurzaam karakter);
 • De mate waarin het concept nieuwe inwoners betrekt.

Komt niet in aanmerking

 • Uw project komt niet in aanmerking voor impulssubsidies indien u een aanvraag indient louter voor een festival, een eetfestijn, een sportevenement e.d.
Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Coördinatie Vlaamse Rand
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail