Inburgeringstrajecten

Het inburgeringstraject bestaat uit drie onderdelen: 

  • Een cursus Nederlands:  want taal is de basis van een goede integratie. 

  • Een cursus maatschappelijke oriëntatie: hierin krijgen de inburgeraars een zicht op allerlei praktische aspecten van het leven in onze maatschappij: hoe zoek je werk? hoe is het onderwijs georganiseerd? hoe werkt het openbaar vervoer?  

  • Individuele begeleiding (naar werk, diplomawaardering, socioculturele participatie, opleiding, …) 

Het inburgeringstraject is voor sommigen een verplichting en voor anderen een vrijblijvende keuze. Tot welke doelgroep een inburgeraar behoort, is wettelijk bepaald. Tijdens een intakegesprek geeft de trajectbegeleider uitleg over de cursussen en ondertekent de inburgeraar een inburgeringscontract waarin opgenomen is welke cursussen gevolgd worden. 

Of het nu een verplichting of een recht is, eenmaal een inburgeringscontract ondertekend is moet dit nageleefd worden. Indien dit niet gebeurt, kan de inburgeraar een administratieve geldboete krijgen.  

Klik hier voor meer info 

Uw partner

integratie-Vlaanderen