Integratiebeleid van de Vlaamse overheid

Vlaanderen is divers en wordt steeds meer divers, 17,5% van de bevolking is van vreemde herkomst. Hoewel diversiteit een feit is, nemen personen van vreemde herkomst nog steeds niet volwaardig deel aan onze samenleving. Er gaapt een grote herkomstkloof. 

Vertrekkend van deze ‘staat van integratie’ worden er vier strategische doelstellingen voor het Vlaamse Integratie- en Inburgeringsbeleid naar voor geschoven: 

  1. in alle relevante maatschappelijke domeinen de herkomstkloof verminderen; 

  2. blijven investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands; 
  3. de bestuurskracht van lokale besturen inzake lokaal integratiebeleid versterken; 

  4. een behoefte dekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod organiseren voor personen van vreemde herkomst (Inburgering). 

Het verminderen van de herkomstkloof in diverse domeinen in onze samenleving is in de eerste plaats een gedeelde verantwoordelijkheid van de voltallige Vlaamse Regering en vergt een horizontale aanpak. 

Lokale besturen staan in voor de regie van het lokale integratiebeleid. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de regie betreffende het Vlaams integratiebeleid toegewezen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).  Lokale besturen (uitgezonderd Antwerpen en Gent) kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het Agentschap Integratie en Inburgering. 

Het Agentschap Binnenlands bestuur staat in voor het verlenen van subsidies aan gemeenten en zet een lerend netwerk op rond intergemeentelijke samenwerking samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

Partner

integratie-Vlaanderen