Monitoring

Een beleid afstemmen op een superdiverse samenleving begint met het kennen en begrijpen ervan. Monitoring impliceert een systematische opvolging van data, waarbij gefocust wordt op 4 belangrijke terugkerende cijferbronnen: 

VLIM: 

De Vlaamse integratie- en inburgeringsmonitor verzamelt administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen en duidt dit, waar mogelijk, binnen een Belgisch en Europees kader.  

LIIM: 

De Lokale Integratie- en Inburgeringsmonitor (LIIM) wordt jaarlijks geüpdatet en brengt migratie- integratie- en inburgeringsgegevens samen op niveau van het lokale bestuur. 

KBI: 

Om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot inburgeringsdata wordt de Kruispuntbank Inburgering (KBI) gehanteerd om antwoorden te formuleren op actuele beleidsvragen en om nieuwe trends op te sporen. 

Bevraging ‘samenleven in diversiteit’ (SID-survey): 

Het onderzoek bestudeert de leefwereld en opinies van de grootste/belangrijkste etnische groepen in Vlaanderen. De focus ligt op feitelijk taalgebruik, ervaringen van discriminatie, sociale inclusie, opinies rond radicalisme, geloofsbeleving en burgerschap. 

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid. 

De meest actuele resultaten (2018) van de VLIM en SID-survey vindt u via Statistiek Vlaanderen