In 9 stappen naar een taalbeleid

  1. Het bestuur neemt de strategische beslissing om taalbeleid te voeren, maakt middelen vrij en schept de voorwaarden.

  2. Het bestuur richt een kerngroep taalbeleid op en duidt een coördinator taalbeleid aan. Deze interne taalbeleidscoördinator, bijvoorbeeld de integratieambtenaar, kent de gemeente goed, heeft contacten op verschillende niveaus in de gemeente en krijgt ruimte om het taalbeleid te verankeren in het beleid van het bestuur.

  3. De kerngroep maakt een analyse van de situatie en stelt een rapport op.

  4. De kerngroep denkt na over de gewenste situatie en formuleert de visie op taalbeleid.

  5. De kerngroep selecteert de doelen en legt acties vast op verschillende niveaus.

  6. De kerngroep vat de visie, doelen en acties samen in een realistisch taalactieplan.

  7. De organisatie voert het taalactieplan uit.

  8. De kerngroep taalbeleid evalueert het taalactieplan op regelmatige basis en stuurt de acties bij.

  9. Het bestuur verankert het taalbeleid in de organisatie.

Contact
AII