Vormingen

Met de focus op taal

  • De communicatiewaaier  

Een vorming over de communicatiewaaier is een praktijkgerichte vorming, met een stuk theorie als basis. Ze reikt handvaten aan rond het verkleinen van taaldrempels. 

Deze vorming wordt gegeven door het Agentschap Integratie en Inburgering. 

  • Duidelijke taal

Binnen de vorming duidelijk gesproken taal denkt u mee over welk niveau Nederlands u kan gebruiken in uw gesprek met een anderstalige. U screent een aantal gesprekken via filmpjes. U krijgt concrete tips over hoe u duidelijk kan communiceren met laagtaalvaardige klanten. U oefent de tips door gesprekken te voeren vanuit de eigen praktijk.

Binnen de vorming duidelijk geschreven taal werkt u met eigen teksten: brieven, vacatures, formulieren, brochures, nieuwsbrieven, website, mails, enz. U denkt mee over welk niveau Nederlands u kan gebruiken in schriftelijke communicatie naar een anderstalige. Via concrete tips, screent en herschrijft u eigen documenten. U bekijkt een aantal goede voorbeelden van herschreven teksten.

Deze vormingen worden gegeven door het Agentschap Integratie en Inburgering. U kan hier inschrijven. 

Rond een thema

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt vormingen in een open aanbod rond thema's als:

  • Omgaan met diversiteit binnen uw organisatie 
  • Omgaan met diversiteit binnen sportclubs 
  • Infosessies inburgering 
  • Diverse vormingen rond vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht 
  • Werken met tolken 

Voor meer vragen hierover kan u contact opnemen met het agentschap. U kan ook kiezen uit het huidige reguliere vormingsaanbod

Uw partner

AII