Informatie en toezicht

Voor advies over de taalwetgeving kunt u terecht bij het Steunpunt Taalwetwijzer van de Vlaamse overheid. U kunt uw vraag stellen via e-mail (taalwetwijzer@vlaanderen.be), of via de Vlaamse infolijn 1700.  Het Steunpunt Taalwetwijzer is geen toezicht- of klachtinstantie, maar biedt wel een oriënterend antwoord.

Bevoegd voor het toezicht op de taalwetgeving in bestuurszaken is onder meer de afdeling Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant (binnenland.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).

Voor de zes randgemeenten (faciliteitengemeenten) is ook de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant bevoegd om klachten te behandelen en te bemiddelen (www.adjunctvandegouverneur.be).

Daarnaast behandelt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (V.C.T.) op federaal niveau klachten van particulieren. De V.C.T. geeft ook advies aan de regeringen. Uiteraard zijn eveneens de Raad van State en de rechtbanken bevoegd om zich uit te spreken over de toepassing van de taalwetgeving.