Regels in de gemeenten

Gemeenten in  het homogeen Nederlandse taalgebied

Van overheid naar burger. In haar relaties met inwoners van het homogeen Nederlandse taalgebied gebruikt de overheid het Nederlands. Dat geldt zowel voor de individuele betrekkingen als voor de berichten en mededelingen die voor het publiek zijn bestemd. Ook formulieren en officiële akten worden uitsluitend in het Nederlands gesteld.

Van burger naar overheid. Inwoners van een gemeente van het homogeen Nederlandse taalgebied mogen uitsluitend Nederlands gebruiken in hun contacten met hun gemeente. Briefwisseling of vragen die aan het gemeentebestuur worden gericht moeten dus in het Nederlands.

Faciliteitengemeenten

Van overheid naar burger. In haar individuele betrekkingen met de inwoners van de eigen gemeente gebruikt de overheid het Nederlands, of het Frans wanneer de burger daarom vraagt. Berichten en mededelingen voor het publiek van de gemeente, zoals affiches, en ook de formulieren, moeten tweetalig zijn, met voorrang voor het Nederlands. Alle persoonlijke officiële documenten, zoals akten en vergunningen, worden opgesteld in de taal die de inwoner verkiest, of worden op verzoek vertaald als dat noodzakelijk is. De taalwetgeving legt vast welk regime precies hiervoor precies van toepassing is.

Van burger naar overheid. Inwoners van de faciliteitengemeenten hebben geen verplichting om een bepaalde taal te gebruiken in de contacten met de gemeente. Zij kunnen echter enkel verwachten dat de gemeente antwoordt op vragen in het Nederlands, of in het Frans. De omzendbrieven van de Vlaamse Regering hebben overigens verduidelijkt dat de faciliteiten als een overgangsmaatregel zijn bedoeld en het gebruik van het Frans geen automatisme is. In alle randgemeenten worden de getuigschriften, verklaringen, machtigingen en vergunningen in het Nederlands of Frans opgesteld in de taal die de inwoner verkiest. In de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel worden de akten eveneens opgesteld in de taal die de inwoner verkiest In de gemeenten Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode daarentegen worden de akten in het Nederlands opgesteld maar kan, op verzoek van de inwoner een vertaling worden bekomen.

Taalkennis van het gemeentelijke personeel

Ieder personeelslid van een lokaal bestuur moet Nederlands kennen. Voor functies waarvoor een diploma is vereist, wordt dit aangetoond door de taal van het diploma. Wie een diploma in een andere taal heeft, heeft het taalattest van Selor (www.selor.be) nodig. In de toekomst zullen ook andere taalcertificaten worden aanvaard. Indien voor de functie geen diplomavereisten gelden, dan moet tijdens de selectie de kennis van het Nederlands worden getest. Het vereiste niveau kan dan worden aangepast aan de functie. Enkel in de faciliteitengemeenten wordt voor een aantal ambtenaren de kennis van het Frans geëist.