Provincie Vlaams-Brabant

De cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant neemt en ondersteunt initiatieven die meer en betere oefenkansen Nederlands creëren. Hierdoor werkt de cel aan een betere Nederlandse taalbeheersing en een betere integratie van anderstaligen in de Vlaamse Rand en de hele provincie. Het aanbod bestaat onder meer uit vrijetijdsinitiatieven, begeleidingstrajecten in kinderopvang, en kant-en-klare zakwoordenboekjes. 

Ook biedt de provincie ondersteuning aan de trekkers van een Boekenstoet. Dit is een voorleesproject waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of sociaal kwetsbare kinderen thuis gaan voorlezen. Ze brengen ook samen met hun voorleeskind een bezoek aan de bibliotheek en een lokale vrijetijdsactiviteit. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de cel Vlaams karakter

Daarnaast kan de deputatie subsidies toekennen aan twee soorten initiatieven:

  • projecten die het Nederlands en de integratie van anderstalige inwoners van de provincie Vlaams-Brabant stimuleren. 
  • evenementen in één van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. Deze evenementen moeten georganiseerd worden onder de noemer "Feest van de Vlaamse gemeenschap" tussen 20 juni en 20 juli. 
provincie Vlaams-Brabant
Contact