subsidie in een faciliteitengemeente

Organiseert u een evenement in 1 van de 6 faciliteitengemeenten, dan kan u nog steeds gebruik maken van de reeds bestaande regeling. Op deze pagina leest u of uw project in aanmerking komt en hoe u een aanvraag indient.

Voorwaarden
  • Uw vereniging heeft haar zetel in een faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en organiseert in de Rand een evenement. Tot die faciliteitengemeenten behoren de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.
  • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert een evenement in een faciliteitengemeente.
  • Uw initiatief bevordert het Vlaamse karakter van de regio. U zorgt er kortom voor dat Vlamingen zich (meer) thuis voelen in de faciliteitengemeente.
  • Met uw initiatief bevordert u de Vlaamse uitstraling en maakt u duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap actief is in de faciliteitengemeenten.
  • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop. Indien mogelijk stimuleert u anderstaligen om Nederlands te leren en te spreken.
  • Het evenement staat open voor iedereen.
Richtlijnen
  • Dowload het formulier 'subsidieaanvraag Vlaamse projecten voor faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand'.
  • Dien uw subsidieaanvraag, samen met de gevraagde bewijsstukken, in via mail of verstuur het in papieren versie naar het contactadres.
  • Bezorg deze aanvraag minstens twee maanden voor uw activiteit plaatsheeft of van start gaat.
  • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse overheid.
Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Coördinatie Vlaamse Rand
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail