Subsidie in een faciliteitengemeente

Organiseer je een evenement in 1 van de 6 faciliteitengemeenten, dan kan je nog steeds gebruik maken van de reeds bestaande regeling. Op deze pagina lees je of jouw project in aanmerking komt en hoe je een aanvraag indient.

Voorwaarden
  • Je vereniging heeft haar zetel in een faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en organiseert in de Rand een evenement. Tot die faciliteitengemeenten behoren de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.
  • Je vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert een evenement in een faciliteitengemeente.
  • Je initiatief bevordert het Vlaamse karakter van de regio. Je zorgt er kortom voor dat Vlamingen zich (meer) thuis voelen in de faciliteitengemeente.
  • Met jouw initiatief bevorder je de Vlaamse uitstraling en maak je duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap actief is in de faciliteitengemeenten.
  • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseer je een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop. Indien mogelijk stimuleer je anderstaligen om Nederlands te leren en te spreken.
  • Het evenement staat open voor iedereen.
Richtlijnen
  • Dowload het formulier 'subsidieaanvraag Vlaamse projecten voor faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand'.
  • Dien je subsidieaanvraag, samen met de gevraagde bewijsstukken, in via mail of verstuur het in papieren versie naar het contactadres.
  • Bezorg deze aanvraag minstens twee maanden voor je activiteit plaatsheeft of van start gaat.
  • In je promotie- en informatiemateriaal gebruik je het logo van de Vlaamse overheid.
Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Coördinatie Vlaamse Rand
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail