Impulssubsidie: goede voorbeelden en expertisedeling

Eten verbindt mensen. Daarom nodigde de gemeente Machelen zeven inwoners met buitenlandse roots uit om een kookworkshop te geven. Ze maakten een gerecht klaar uit hun land van oorsprong. Geïnteresseerde inwoners uit de Rand konden zich inschrijven om in kleine groep deel te nemen.

Voertaal tijdens de workshops was uiteraard het Nederlands. Zo kregen de koks de kans om hun Nederlands te oefenen.

Partners bij dit project waren de secundaire school campus Wemmel, die een keuken ter beschikking stelde, en RINGtv, die de workshops in beeld bracht. Via de reportages kon ook het brede publiek kennismaken met lekkere gerechten en andere culturen.

Intussen heeft dit project ook de gemeente Asse geïnspireerd: In Asse Gekruid.

Vzw de Horizon is een organisatie die kinderen spelenderwijs helpt met hun taalontwikkeling. Verschillende voorleesprojecten van de vzw kregen een impulssubsidie.

In 2019 was er zo het project ‘lezen en spelen in het Nederlands’. Onder die noemer organiseerde de vzw onder meer naschoolse leesactiviteiten, interactieve taalspelletjes voor ouders en kinderen samen en taalvakantiedagen voor kinderen in het asielcentrum van Beersel.

In 2016 ging er een impulssubsidie naar het project ‘lezen is leuk’, dat in dit filmpje aan bod komt:

Expat op Pad

De gemeenten Tervuren, Zaventem en Hoeilaart zetten met Expat op Pad in op een uniek onthaalbeleid voor expats. De hoogopgeleide expats voelen zich tot op vandaag zelden aangesproken door het bestaande integratiebeleid.

Het project Expat op Pad maakte daarom werk van een aanpak op maat. Via een meertalige website en welkomteams werden expats meer betrokken bij hun gemeente en kwamen ze in contact met andere inwoners. Het project ontving gedurende drie jaar een impulssubsidie Vlaamse Rand. 

In het Taaljournaal van RINGtv maak je kennis met verschillende taalstimulerende activiteiten in de Rand door de ogen van de kinderen die eraan deelnemen. 

Zij nemen zelf de hoofdrol op in het journaal: nieuwslezer, studiogast, reporter ter plaatse of stem die de reportage inleest. Die werkwijze levert niet alleen extra oefenkansen op. Ze zorgt ook voor meer betrokkenheid bij de kinderen zelf, hun ouders, familieleden en vrienden.

Via de grappige en enthousiasmerende reportages maakt RINGtv het aanbod aan taalstimulerende activiteiten breder bekend bij organisaties en inwoners. Gemeentebesturen kunnen er inspiratie uit putten om soortgelijke initiatieven op te zetten.

Bekijk alle uitzendingen via deze link. Hier alvast een smaakmaker:

Zennebiest

Met het wagenspel “De Zennebiest” bracht het Alibi Collectief in 2019 een symbolische voorstelling over de uitdijende grootstad Brussel en de invloed daarvan op de Vlaamse Rand. Pieter Bruegel – die in dat Bruegeljaar gevierd werd – diende daarbij als inspiratiebron. 

De herkenbare thematiek en speelse insteek zorgden voor een theaterstuk waarmee elke randbewoner kon meeleven. Tegelijk belichtte het stuk op een laagdrempelige manier de cultuur en geschiedenis van de Vlaamse Rand. Het filmpje hieronder geeft een mooi sfeerbeeld:

Taalpunt Nederlands

De bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek kregen een impulssubsidie om een taalpunt Nederlands uit te bouwen. Ze creëerden in elke bib laagdrempelige, herkenbare plekken, gericht op het aanleren van het Nederlands als tweede taal. 

De doelgroep is tweeledig: enerzijds docenten en begeleiders van NT2-opleidingen, anderzijds anderstalige adolescenten en volwassenen die Nederlands willen leren en inoefenen, zowel in groepsverband als via zelfstudie. Aansluitend op het Taalpunt organiseren de bibliotheken ter plaatse randactiviteiten. 

Intussen is het concept Taalpunt alom gekend en vind je er in heel wat Vlaamse bibliotheken één terug.