Impulssubsidie: goede voorbeelden en expertisedeling

Taalpunt Nederlands

De bibliotheken van Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek kregen een impulssubsidie om een taalpunt Nederlands uit te bouwen. Ze creëerden in elke bib laagdrempelige, 'herkenbare, fysieke plekken', gericht op het aanleren van het Nederlands als tweede taal. 

De doelgroep is tweeledig: enerzijds docenten en begeleiders van NT2-opleidingen, anderzijds anderstalige adolescenten en volwassenen die Nederlands willen leren en inoefenen, zowel in groepsverband als via zelfstudie. Aansluitend op het Taalpunt organiseren de bibliotheken ter plaatse randactiviteiten. 

Voor meer informatie over dit project kan u terecht in een van de vijf bibliotheken. 

Expat op pad

De gemeenten Tervuren, Zaventem en Hoeilaart zetten met Expat op Pad in op een uniek onthaalbeleid op maat van expats. De hoogopgeleide expats voelen zich tot op vandaag zelden aangesproken door het bestaande integratiebeleid. Expat op Pad brengt daar verandering in via een meertalige website en welkomteams. Het project ontvangt gedurende drie jaar de impulssubsidie Vlaamse Rand zodat de sociale cohesie binnen de gemeenten wordt versterkt. Het komende werkjaar zetten de drie gemeenten volop in op expertisedeling zodat ook andere randgemeenten baat hebben bij dit project. 

promotiefilm 'Taalpunt Nederlands'