Toekenning impulssubsidies

Bij de tweede ronde van de impulssubsidies (oktober 2016) wordt 73.000€ toegekend aan initiatieven die het Nederlands versterken als verbindende voertaal in de Rand:

initiatiefnemer opzet subsidie
Bibliotheken Zuidwest Rand Opstart en uitbouw van een taalknooppuntennetwerk Nederlands € 40.000
Gemeente Dilbeek Scholenproject taalbevordering € 15.000
RINGtv uitbreiding van het welkomstpakket voor nieuwkomers € 13.400
Gemeente Overijse Vrijetijdsfestival tijdens de krokusvakantie (3 tot 14 jaar) € 2.400
vzw OnOffStage Workshops muzikale taalstimulering € 2.2240

 

Bij de eerste verdeling voor aanvragen van maart 2016 wordt een budget van 120.000€ als volgt verdeeld:

initiatief opzet subsidie
Expat op pad Digitaal onthaalbeleid € 60.000
Lezen is leuk Voorleesproject voor anderstalige en/of taalzwakke jongeren € 20.000
Taalateliers Taalstimulerende methodieken en materiaal € 20.000
't Smiske Kinderzangfeest € 3.000
Hakuna Matataal Taalstages €1.800
Beersel op hete kolen Lokaal tweedaags evenement € 2.000
Mekitburn Lokaal festival € 1.000
Strapatzen Straattheater € 5.000
Logopedisten Taalstimulatie speelpleinwerking € 1.300
Classica Elsemaa Wielerwedstrijd € 2.000