VDAB

De opleidingen Nederlands die VDAB organiseert voor anderstaligen zijn vervolgopleidingen. Mensen komen pas in aanmerking als ze al ‘basisnederlands’ ( = ‘overlevingsniveau’) spreken. Dit betekent dat ze niveau 1.1 behaald hebben.

Is dit niet het geval, dan moeten ze eerst ‘basisnederlands’ leren:

> hogergeschoolden kunnen hiervoor terecht in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), en

> laaggeschoolden in de Centra voor Basiseducatie (CBE).

De VDAB-opleidingen Nederlands voor anderstaligen zijn kort, intensief, taakgericht en geïntegreerd. Er wordt vertrokken vanuit reële taalsituaties in de werkcontext, met als doel de drempel naar werk te verlagen en de anderstaligen te motiveren een job te zoeken.

VDAB heeft een heel gedifferentieerd aanbod opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Ze worden onderverdeeld in 4 categorieën.

  1. Schakelopleidingen;
  2. Nederlands op de opleidingsvloer;
  3. Individuele Beroepsopleiding (IBO);
  4. Nederlands op de werkvloer

Hebt u anderstalige medewerkers in dienst en wilt u hen helpen bij hun taalleerproces? VDAB biedt hiervoor 2 modules 'Taalcoaching op de werkvloer'.

Tot slot kunnen alle werknemers die in Vlaanderen of in het Brussels gewest wonen, gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Wel moet de gekozen opleiding georganiseerd worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen. Ook moet het volgen van een opleiding bijdragen tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de opleidingen Nederlands voor anderstaligen? Neem contact op met het competentiecentrum in uw buurt.

Uw partner

VDAB