Vlaamse Rand

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Op 15 maart stelden de gemeenten Tervuren, Hoeilaart en Zaventem hun project Expat op pad voor. Via een uniek onthaalbeleid voor expats willen de drie gemeenten de sociale cohesie versterken. Dit project krijgt gedurende drie jaar een impulssubsidie Vlaamse Rand.  

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant