Vlaamse Rand

Vacature stafmedewerker bij onderzoeksgroep BRIO

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum zoekt een medewerker kennisvalorisatie en beleid voor o.m. de verdere uitbouw van de twee websites BRIO Brussel en Documentatiecentrum Vlaamse Rand. 

pdf bestandBRIO-vacature_ATP-mederker.pdf (102 kB)

U bent verkozen als mandataris binnen uw gemeente, voor het OCMW in een faciliteitengemeente of voor de provincie? Deze leidraad verduidelijkt hoe u het Nederlandstalige karakter van uw gemeente kan ondersteunen door in te zetten op 5 pijlers. 

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant