Welke projecten financiert het Vlaamse Randfonds?

Een greep uit de projecten:

Vergroening

Projectsubsidies Groene Rand

De projectsubsidies Groene Rand stimuleren gemeentebesturen, verenigingen en organisaties in de brede Rand om meer toegankelijk groen te creëren. De subsidielijn gaat uit van het Agentschap Natuur & Bos, maar het Vlaamse Randfonds springt financieel bij. 

Zo werden er dit jaar 9 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is uit het Vlaamse Randfonds. Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vind je een handig kaartje met alle projecten die de voorbije jaren subsidies kregen.

Uitbreiding van het Kravaalbos in Asse

De gemeente Asse, het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos in Asse aan te kopen. Het aandeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur bedroeg 388.000 euro, afkomstig uit het Vlaamse Randfonds.

Door de aankoop wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek. Bekijk alle info over deze unieke samenwerking.

Boomplantacties van de Bûûmplanters

Wie deelneemt aan de Gordel, kan – met de hulp van de Bûûmplanters – een boom laten planten in de Vlaamse Rand. De Bûûmplanters werken daarvoor samen met het Agentschap Natuur en Bos en krijgen financiële ondersteuning vanuit het Vlaamse Randfonds. Ontdek hoe deze plantactie precies verloopt.

Daarnaast schakelen de Bûûmplanters het komende seizoen de hulp in van de secundaire scholen in de Rand. Samen met een 10-tal groepen scholieren – ongeveer 200 jongeren in het totaal – zullen ze de spade in de grond steken. De deelnemende scholen kunnen daarbij rekenen op educatieve omkadering. Ook dit project werd gefinancierd met middelen uit het Vlaamse Randfonds.

Onderwijs

Projectsubsidies taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren

In 2020 lanceerde het Departement Onderwijs een oproep voor projecten die het Nederlands van kinderen en jongeren met een andere thuistaal bevorderen via activiteiten in hun vrije tijd. 57 projecten werden goedgekeurd voor een termijn van 2 jaar. 

10 van die projecten situeren zich in de Vlaamse Rand en worden gefinancierd via het Vlaamse Randfonds. In het totaal gaat zo bijna een half miljoen uit het Randfonds naar taalstimulering van kinderen en jongeren in de Rand. Ontdek om welke projecten het gaat.

Projectsubsidies ‘lezen op school’ in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken

Ook rond het thema ‘lezen op school’ deed het Departement Onderwijs in 2020 een subsidieoproep. Het doel daarvan was om scholen, bibliotheken en andere partners aan te zetten tot samenwerking en zo krachtige leesomgevingen te creëren voor leerplichtige kinderen en jongeren. Regio’s waar de jeugd minder in contact komt met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, kregen daarbij bijzondere aandacht. Voor verschillende projecten sprong het Randfonds bij.

Spaarvarken waaruit een plantje groeit.