vzw 'de Rand'

Algemene taken

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en bevordert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel. ‘de Rand’ exploiteert zeven gemeenschapscentra, geeft RandKrant en gemeenschapskranten uit en is partner in het documentatiecentrum Vlaamse Rand.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt ook gemeenten, verenigingen, sportclubs, jeugdwerk, enz. die in hun werking anderstaligen verwelkomen en hen kansen bieden om Nederlands te leren en te oefenen. Oefenkansen buiten de reguliere taallessen helpen volwassenen en kinderen om Nederlands te leren.

Vzw ‘de Rand’ ontwikkelt projecten, materiaal en methodieken die dit ondersteunen. Vzw ‘de Rand’ werkt projecten uit, vooral in de zes faciliteitengemeenten. Voor de andere gemeenten biedt ze ondersteuning op maat en kan ze deel uitmaken van gemeentelijke en intergemeentelijke werkgroepen.

Voor taalpromotie werkt vzw ‘de Rand’ samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en het huis van het Nederlands Brussel.

Taalpromotie bij vzw ‘de Rand’ betekent het NT2-aanbod promoten en oefenkansen Nederlands stimuleren in de vrije tijd, zowel voor volwassenen als voor kinderen.  De vzw  biedt een waaier aan acties met een duidelijke en bruikbare aanpak. Bij elke actie of methodiek staat een overzichtelijke projectfiche die een antwoord geeft op:

  • Wat is de methodiek?
  • Wat is de doelgroep?
  • Wat zijn de doelstellingen?
  • Welk materiaal is beschikbaar?
  • Welke praktische info heb je nog nodig?

Gemeenten kunnen steeds het taalpromotieteam van vzw ‘de Rand’ contacteren met concrete vragen voor advies of ondersteuning inzake taalpromotie in de vrije tijd. Vzw ‘de Rand’ zet ook sterk in op expertisedeling en samenwerking over de gemeentegrenzen heen. Alle bestaande initiatieven van de vzw vindt u terug op  de website van de vzw.  Voor meer informatie kan u mailen naar info@derand.be.