Vlaamse Rand

Extra middelen voor taalbeleid op secundaire scholen in de Rand

Vanuit het Vlaamse Randfonds gaat er de komende 3 jaar in het totaal 3 miljoen euro naar de ondersteuning van secundaire scholen in de Rand bij hun taalbeleid. De groeiende internationalisering en ontnederlandsing van de Vlaamse Rand brengen voor die scholen grote uitdagingen met zich mee. Voor het eerst komen er nu extra middelen om daarop een gedegen antwoord te bieden.

6 op de 10 minderjarigen in de Vlaamse Rand zijn van buitenlandse herkomst en van de leerlingen secundair onderwijs in de Rand spreken er bijna 4 op de 10 thuis geen Nederlands. In een aantal gemeenten van de Rand benaderen de cijfers stilaan de Brusselse realiteit, maar er is wel een groot verschil: waar de Nederlandstalige scholen in Brussel extra middelen krijgen om met die superdiverse context om te gaan, moesten de scholen in de Vlaamse Rand het tot nu toe zonder bijkomende ondersteuning doen. Daar komt nu dus verandering in. 

Concreet zal vzw ‘de Rand’ met de extra middelen een nieuw ondersteuningsaanbod uitwerken: enerzijds een centraal open aanbod voor alle scholen, anderzijds een aanpak op maat voor een 30-tal scholen die onder meer geselecteerd worden op basis van hun aantal kwetsbare leerlingen.  Zo wil vzw ‘de Rand’ het de scholen makkelijker maken om actie te ondernemen op het vlak van taal(promotie)beleid, taalverwerving, ouderbetrokkenheid en de toeleiding naar buitenschoolse leer- en oefenkansen Nederlands. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om extra ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand Nederlands, onthaalgesprekken voor anderstalige ouders, Nederlandse les voor ouders op de school zelf, of bijscholing voor leerkrachten om taalbewust les te geven. 

Met dit nieuwe initiatief slaat het Vlaamse Randfonds twee vliegen in één klap: het bevordert de onderwijskwaliteit in de Rand én versterkt tegelijk het Vlaamse karakter van de Rand.

Meer info over het Vlaamse Randfonds vind je hier. Met vragen over de concrete ondersteuningsmogelijkheden kan je terecht bij vzw 'de Rand'.

 

De ronde van de Rand

Het voorbije jaar organiseerde het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met vzw ‘de Rand’ een ‘ronde van de Rand’. Alle 19 gemeentebesturen in de Rand kregen een uitnodiging voor een gesprek over de uitdagingen waarmee zij kampen en de noden die ze ervaren. 

Maar liefst 15 van de 19 randgemeenten gingen op die uitnodiging in: een hoge respons die meteen het nut van dit initiatief onderstreept. Door corona moesten de gesprekken grotendeels digitaal verlopen, maar daar lieten de gemeenten zich gelukkig niet door ontmoedigen.

Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de gemeentebesturen worstelen met de snelle evoluties in de Rand. Vooral de forse bevolkingsgroei en de grote instroom van anderstaligen brengen uitdagingen met zich mee, onder meer op het vlak van onderwijs, infrastructuur en vrijetijdsaanbod. De centrale boodschap van de randgemeenten is dat ze structurele middelen en ondersteuning nodig hebben om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Met die boodschap gaan zowel vzw ‘de Rand’ als het team Vlaamse Rand verder aan de slag. Zo zal vzw ‘de Rand’, naast haar bestaand aanbod rond taalpromotie in de vrije tijd, ook werk maken van ondersteuning  voor het lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het team Vlaamse Rand werkt op zijn beurt aan nieuwe kanalen om expertise te delen en goede praktijken uit te wisselen. Benieuwd naar het resultaat? Hou dan zeker onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Een mooie toekomst voor de Zennevallei dankzij ‘Zennevallei Hergist’

Met een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) zorgen de lokale besturen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel voor een nieuwe dynamiek in de Zennevallei. Onder de noemer ‘Zennevallei Hergist’ willen ze extra troeven creëren om bezoekers naar dit stukje Zuidrand te lokken.

Slot van BeerselDe Zennevallei is niet alleen de bakermat van lambiek en geuze, het was ook de habitat van kunstenaars als Felix De Boeck, Louis Thévenet en Herman Teirlinck. Tegelijk is het een veelzijdige streek, met enerzijds prachtige landschappen en anderzijds een rijke industrie en veel bedrijvigheid. Kortom, een regio met een enorm potentieel, zowel op economisch, ecologisch, toeristisch als cultureel vlak.

Met dat potentieel wil het IGS ‘Zennevallei Hergist’ aan de slag. De Zenne zelf dient daarbij als rode draad. Via een Zennepad, zachte recreatie zoals klimmen en kajakken, de opwaardering van bedrijventerreinen en de wisselwerking met brouwerijen krijgt de rivier de aandacht die ze verdient. Ook het Park van Lembeek, het Slot van Beersel, FeliXart, het Huis van Herman Teirlinck, de kerk van Ruisbroek, de Manchestersite in Beersel … spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Als kers op de taart zal de Zennevallei elke drie jaar het decor vormen van een heuse triënnale.

Door via dit IGS de handen in elkaar te slaan, maken de drie lokale besturen duidelijk dat er naast de streekeigen bieren nog heel wat anders aan het gisten is in de Zennevallei. Binnenkort kan ook jij er komen proeven van het resultaat.

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vind je algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Ontvang onze nieuwsbrief!

Abonneer je gratis op onze 3-maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op de Rand' en blijf op de hoogte van de actuele initiatieven vanuit het beleidsdomein Vlaamse Rand.

Wat vind jij van onze website?

Aan de hand van 3 simpele vragen willen we jouw mening horen!

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv