Vlaamse Rand

Plant mee met de Bûûmplanters

2 personen planten bomen in de Vlaamse RandWist je dat er dankzij de Bûûmplanters de voorbije winter 7.874 bomen en struiken zijn bijgekomen in de Vlaamse Rand? Voor volgend seizoen liggen de ambities nog hoger. Naast de plantactie in het kader van de Gordel komt er een nieuw project gericht op de secundaire scholen in de Rand.

Voor elke Gordelaar die zich vorig jaar online registreerde, plantten de Bûûmplanters – in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos – een Gordelboom of -struik in de Vlaamse Rand. Met de hulp van 130 vrijwilligers slaagden ze erin om op 36 verschillende plaatsen een beetje groen toe te voegen: op privéterrein, in bossen en boomgaarden, op speelplaatsen of aan jeugdverenigingslokalen. Ook dit jaar kunnen Gordelaars zich online aanmelden om mee te doen met de plant-een-boomactie. 

Maar er is nog meer goed nieuws voor de Groene Rand: de Bûûmplanters schakelen nu ook de hulp in van de secundaire scholen in de Rand. Bedoeling is om samen met een 10-tal groepen scholieren – ongeveer 200 jongeren in het totaal – de spade in de grond te steken. De deelnemende scholen kunnen daarbij rekenen op een educatieve omkadering. Zo leren hun leerlingen tegelijk bij over thema’s als biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaatverandering.
  
Heb je interesse om mee te planten met de Bûûmplanters of ken je geschikte locaties voor extra bomen? Registreer je dan via hun website of neem contact op via yoeri.bellemans@buumplanters.be of 0498 67 38 82.
 

Vlaamse Randfonds draagt bij aan uitbreiding Kravaalbos in Asse

Dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Asse en de Vlaamse overheid krijgen de Assenaren er binnenkort een flink stuk toegankelijk groen bij. Het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos aan te kopen. Daardoor wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek. 

Dit initiatief toont aan dat het Vlaamse Randbeleid ook offensief durft te zijn: niet alleen het bestaande groen behouden maar tegelijk zorgen voor nieuw groen. De aankoop past bovendien mooi in de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te creëren in Vlaanderen. De gemeente Asse maakt nu volop werk van de inrichting van het gebied en zal daar haar inwoners actief bij betrekken via een participatieproces.
 

Kaartje van het Kravaalbos

Bron kaartje: Agentschap voor Natuur en Bos

Datum: 18/03/2020

Via deze link vind je specifieke informatie betreffende subsidiedossiers in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Deze informatie gaat uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media maar geldt eveneens voor het beleidsdomein Vlaamse Rand. 

Let op: voor het beleidsdomein Vlaamse Rand is dit het e-mailadres: rand@vlaanderen.be.

Heb je vragen of bezorgdheden? Neem dan zeker contact op met je dossierbehandelaar.

 

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vind je algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Ontvang onze nieuwsbrief!

Abonneer je gratis op onze 3-maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op de Rand' en blijf op de hoogte van de actuele initiatieven vanuit het beleidsdomein Vlaamse Rand.

Wat vind jij van onze website?

Aan de hand van 3 simpele vragen willen we jouw mening horen!

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv