Cijfers

Het Cijferboek Vlaamse Rand is een tweejaarlijkse publicatie met allerhande cijfers over de regio, gebundeld rond elf overkoepelende thema's. De editie van 2019 werd opgemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen. 

Het Cijferboek bevat cijfers die beschikbaar waren in juni 2019. Cijfers die na deze datum worden vrijgegeven, vindt u op de website van Statistiek Vlaanderen. Ook de website van de gemeente- en stadsmonitor bevat heel wat nuttig cijfermateriaal.  

Het Cijferboek Vlaamse Rand bestaat uit twee delen: een document met alle cijfers en een toelichtingsnota met duiding van de belangrijkste tendensen. 

Om een cijferreeks goed te kunnen interpreteren, is het nuttig om kennis te nemen van de
informatie vervat in de metadatafiche bij iedere cijferreeks. Deze fiches bevatten uitleg over de
betekenis van de gebruikte termen en over de methodologie. De metadata vindt u terug in volgend Excelbestand:

xlsx bestandCijferboekVlaamseRand_metadata.xlsx (48 kB) 

 

Het Documentatiecentrum Vlaamse Rand bundelt alle vorige edities van het Cijferboek Vlaamse Rand. Ook de gemeentemonitor editie 2018 staat vermeld voor alle 19 gemeenten afzonderlijk.