Cijfers

Het Cijferboek Vlaamse Rand is een tweejaarlijkse publicatie met allerhande cijfers over de regio, gebundeld rond elf overkoepelende thema's. Het bestaat uit twee delen: een luik met cijfers en een toelichtingsnota met duiding van de belangrijkste tendensen. 

Sinds juni 2021 zijn de cijfers uit het Cijferboek Vlaamse Rand geïntegreerd in de Gemeente-Stadsmonitor. Ze worden er automatisch geactualiseerd in functie van de publicatiekalender. Je vindt de cijfers terug via de indicatorenset Vlaamse Rand:

schermopname van de website Gemeente-Stadsmonitor 2021

Om de cijfers goed te interpreteren, is het nuttig om te weten wat de exacte betekenis is van de gebruikte termen en welke werkwijze er gehanteerd werd. Die info vind je in de Gemeente-Stadsmonitor terug onder het overzicht van indicatoren.

In het najaar van 2021 komt er een nieuwe toelichtingsnota bij de meest recente cijfers.

Hieronder vind je de vorige editie van 2019:

 

Het Documentatiecentrum Vlaamse Rand bundelt alle vorige edities van het Cijferboek Vlaamse Rand.