Groene Rand

In een dichtbevolkte regio als de Vlaamse Rand is toegankelijk groen heel waardevol. De Vlaamse Regering doet er dan ook alles aan om de groene ruimte in de Rand te behouden en om nieuw groen aan te leggen. Ook jij kan daarbij helpen.

In de kijker

Plant ook dit jaar een boom via de Gordel

2 personen planten bomen in de Vlaamse RandWie vorig jaar deelnam aan de Gordel, kon een boom laten planten in de Rand. Dankzij die actie kwamen er maar liefst 7.874 bomen en struiken bij in de regio. Een groot succes dat naar meer smaakt. 

Voor elke Gordelaar die zich vorig jaar online registreerde, plantten de Bûûmplanters – in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos – een Gordelboom of -struik in de Vlaamse Rand. Met de hulp van 130 vrijwilligers slaagden ze erin om op 36 verschillende plaatsen een beetje groen toe te voegen: op privéterrein, in bossen en boomgaarden, op speelplaatsen of aan jeugdverenigingslokalen. 

Nu het plantseizoen erop zit, is het uitkijken naar de volgende editie van de Gordel. Opnieuw kunnen Gordelaars zich online aanmelden om mee te doen met de plant-een-boomactie. 

Ken jij locaties in de Rand waar er ruimte is om bomen of struiken te planten? Breng de Bûûmplanters dan alvast op de hoogte via het invulformulier op hun website of via mail naar yoeri.bellemans@buumplanters.be. Zo help je hen om de plantacties zo goed mogelijk voor te bereiden.
 

Vlaamse Randfonds draagt bij aan uitbreiding Kravaalbos in Asse

Dankzij een unieke samenwerking tussen de gemeente Asse en de Vlaamse overheid krijgen de Assenaren er binnenkort een flink stuk toegankelijk groen bij. Het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Binnenlands Bestuur maakten samen 1,3 miljoen euro vrij om 11 hectare grond in en rond het Kravaalbos aan te kopen. Daardoor wordt dit oude loofbos niet alleen groter, maar wordt het ook mogelijk om ruim 40 hectare – bijna de helft – van het bos toegankelijk te maken voor het publiek.

Dit initiatief toont aan dat het Vlaamse Randbeleid ook offensief durft te zijn: niet alleen het bestaande groen behouden maar tegelijk zorgen voor nieuw groen. De aankoop past bovendien mooi in de doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te creëren in Vlaanderen. De gemeente Asse maakt nu volop werk van de inrichting van het gebied en zal daar haar inwoners actief bij betrekken via een participatieproces.

Kaartje van het Kravaalbos

Bron kaartje: Agentschap voor Natuur en Bos

Pas geplante boompjes
Draag je boompje bij
Twee bospaden komen samen.
Ontdek de Groene Rand