Groene Rand

In een dichtbevolkte regio als de Vlaamse Rand is toegankelijk groen heel waardevol. De Vlaamse Regering doet er dan ook alles aan om de groene ruimte in de Rand te behouden en om nieuw groen aan te leggen. Ook jij kan daarbij helpen.

In de kijker

De projectsubsidies Groene Rand zijn er weer

Net als vorig jaar stelt de Vlaamse overheid opnieuw subsidies ter beschikking voor projecten die bijdragen aan meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand.

Ben je een gemeente, vereniging of organisatie uit de brede Rand? Dien dan ten laatste op 15 mei jouw project in. Voor meer informatie kan je terecht bij het Agentschap Natuur & Bos.

Pas geplante boompjes
Draag je boompje bij
Twee bospaden komen samen.
Ontdek de Groene Rand