Leidraad

U bent verkozen als mandataris binnen uw gemeente, voor het OCMW in een faciliteitengemeente of voor de provincie? Deze leidraad verduidelijkt hoe u het Nederlandstalige karakter van uw gemeente kan ondersteunen door in te zetten op 5 pijlers. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, vzw 'de Rand', de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Integratie en Inburgering en veel andere partners helpen u graag op weg. De voorbije jaren bouwden zij immers een grondige expertise uit omtrent taalbeleid, taalpromotie en integratie binnen de grenzen van het juridische taalkader in de Vlaamse Rand. Ook wonen in de Vlaamse Rand komt aan bod. U vindt hier een kader en een overzicht van de partners en hun concrete acties en vormingen. De talrijke projecten bieden ook ondersteuning aan een schepen van sport, cultuur of jeugd. Gemeentelijke ambtenaren, jeugd-, sport- en andere verenigingen kunnen er vaak onmiddellijk mee aan de slag. 

Decreet Lokaal Bestuur