Taalbeleid

Waarom een taalbeleid?

Een eenvormig taalbeleid met gepaste afspraken en acties kan duidelijkheid scheppen bij medewerkers en inwoners en hen sterken in het gebruik van het Nederlands. Hierbij mag u eventuele anderstalige personeelsleden niet vergeten.

Een taalbeleid kan ook concrete handvaten aanreiken (tips, hulpmiddelen, communicatiestrategieën, enz.) om zowel de taalwet te volgen als klantvriendelijk te  zijn.

Wat is een taalbeleid?

De taalvisie van de organisatie wordt omgezet naar de dagelijkse realiteit met behulp van acties, hulpmiddelen en de nodige communicatie. Naast concrete taalafspraken die een houvast kunnen bieden in alledaagse situaties, tekent u ook verschillende acties uit om het taalbeleid bekend en gedragen te maken, in de organisatie en daarbuiten.

De acties zijn gericht op verschillende niveaus binnen de organisatie en naar externen.

Voorbeelden van acties t.a.v.

de leidinggevenden / het bestuur: taalvisie bepalen, communicatieplan uitwerken, initiatieven van taalverwerving en interactie op de werkvloer stimuleren.

de Nederlandstalige personeelsleden: vormingen, ‘taaltip van de  maand’.

de anderstalige inwoners: aanbod Nederlandse lessen optimaliseren, informeren via infoblad, onthaalmap voor nieuwe inwoners aanpassen.

de Nederlandstalige inwoners: week van de anderstalige klant (vzw ‘de Rand’), beeldvorming en sensibilisering over omgaan met anderstaligheid.

de werkplek / context: werken met foto’s en pictogrammen, onthaalbrochures en administratieve documenten ‘hertalen’.

de anderstalige personeelsleden: taalscan afnemen en taalniveau per functie vastleggen, conversatiemogelijkheden aanbieden, taaltraject

Uw partner
AII
Tips en werkwijze
communicatiewaaier