Taalpromotie

Wat is taalpromotie?

Anderstaligen die Nederlands willen leren, kunnen terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Het agentschap geeft zelf geen les, maar zoekt naar de cursus en de school die het best bij de anderstalige passen. VDAB biedt intensieve, taakgerichte vervolgopleidingen Nederlands in de werkcontext. 

Naast deze lessen is het belangrijk dat de anderstalige ook voldoende Nederlands kan oefenen. Werkt u voor een gemeentedienst, bent u leerkracht, speelpleinmonitor, trainer in een sportclub, voorzitter van een vereniging of hebt u een eigen zaak? Dan bent u de aangewezen persoon om anderstaligen te helpen oefenen. Verschillende partners creëerden de voorbije jaren een heel gamma aan oefenkansen Nederlands die u vrij eenvoudig kan integreren in uw activiteiten. 

Het taalpromotieteam van vzw 'de Rand' beschikt over een ruime expertise, materialen en methodieken en geeft advies bij de organisatie van lokale projecten. 

De provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Binnenlands Bestuur verlenen subsidie aan wie werkt rond taalpromotie en het Nederlandstalig karakter versterkt. 

 

Uw partners

AIIprovincie Vlaams-Brabant

logo_lichte_achtergrond_pngVDAB