Wonen

Wonen in de Vlaamse Rand rond Brussel laat zich kennen als een veelzijdige problematiek. Daarom staan enkele instrumenten en middelen ter beschikking om via wonen het Vlaams karakter van de regio mee te ondersteunen.

Enkele beleidsinstrumenten zijn rechtstreeks te beïnvloeden door de lokale overheid. Op deze pagina's vindt u enerzijds wat er al ter beschikking is en anderzijds wat de lokale overheid nog kan veranderen om  via het woonbeleid het Vlaams karakter van de gemeente te ondersteunen.

Partners

wonen

vlabinvest