Over ons

Het Team Coördinatie Vlaamse Rand maakt deel uit van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Het Team formuleert voorstellen voor een geïntegreerd beleid in de Vlaamse Rand. Daarnaast initieert het geïntegreerde acties in deze regio, coördineert ze, volgt ze op en evalueert ze. Het volgt de regel- en wetgeving op. Het Team informeert, sensibiliseert en zet samenwerkingsverbanden op met vzw ‘de Rand’ en met de provincie Vlaams-Brabant.

Ook beheert het Team Coördinatie Vlaamse Rand onder meer de subsidies die de Vlaamse overheid verleent aan initiatieven en verenigingen die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand bevestigen of verstevigen of de integratie van anderstaligen bevorderen.

Tot slot biedt het team administratieve en beleidsondersteuning aan het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) vzw de 'Rand', neemt het secretariaat waar van het overlegplatform 'Stand van de Rand', zorgt voor de financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Randkrant en zet samenwerkingsverbanden op met de regionale tv-zender RINGtv.