Programma inspiratiedag

Deze inspiratiedag vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 in het VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Inhoud programma

10.00 - 11.30 u. - voorstelling nieuwe Taalbarometer door Rudi Janssens, BRIO

11.45 - 12.45 u. - netwerklunch

12.45 - 13.15 u. - situatieschets en toelichting bij namiddagprogramma

13.30 - 14.30 u. - deel 1 workshops en infosessies

14.30 - 14.45 u. - pauze

14.45 - 15.45 u. - deel 2 workshops en infosessies

Vanaf 15.45 u. - receptie

Deelname is gratis. Gelieve wel voor alle activiteiten op voorhand in te schrijven en dit ten laatste op maandag 17 juni. 

Details workshops en infosessies

Om je te helpen bij je keuze krijg je hier alvast een korte beschrijving van de namiddagsessies:

Agentschap Integratie en Inburgering  (3 workshops)

De Nederlandse taal als bindmiddel bij uitstek

Taal verbindt mensen. Het Agentschap Integratie en Inburgering deelt concrete voorbeelden en succesverhalen om van taal hét bindmiddel te maken in je gemeente. De vier doelstellingen voor een succesvol integratiebeleid zijn de leidraad van dit verhaal. Onderneem je al veel initiatieven maar bereik je niet het gewenste resultaat? Na deze workshop weet je wat er kan werken!

Doeltreffend communiceren met je inwoners: een waaier aan mogelijkheden

Hoe zorg je voor een laagdrempelige communicatie met al je inwoners? Hoe kan je taaldrempels verkleinen in je dienstverlening? In deze praktijkgerichte sessie laat het Agentschap Integratie en Inburgering jullie proeven van een aantal hulpmiddelen om een toegankelijke dienstverlening te creëren. Denk onder meer aan sociaal tolken, pictogrammen of apps, duidelijke taal, …

Kruip in de huid van een anderstalige nieuwkomer

In deze workshop ondervind je aan de lijve wat het is om een anderstalige nieuwkomer in de Vlaamse rand te zijn. Je krijgt een fictief profiel en verkent zo het traject dat een nieuwkomer aflegt. Je ontdekt welk aanbod er is in functie van zijn integratietraject en krijgt zicht op mogelijke drempels. Na deze workshop kijk je met een andere bril naar de nieuwkomers in jouw gemeente.

Documentatiecentrum Vlaamse Rand: informatie- en documentatiestand: doorlopende infostand

Het team van het documentatiecentrum is doorlopend aanwezig met een infostand. Je kan er terecht voor allerhande documenten, beleidsinformatie, cijfers e.d. over de Vlaamse Rand. 

Provincie Vlaams-Brabant: ondersteuning en taalpromotie (workshop)

De provincie Vlaams-Brabant heeft heel wat ervaring in het organiseren en begeleiden van initiatieven op het vlak van taalpromotie en de integratie van anderstaligen. De cel Vlaams karakter stelt enkele goede praktijkvoorbeelden voor en legt uit voor welke financiële en inhoudelijke ondersteuning je bij hen terecht kan.

RINGtv: taalambassadeurs (infosessie)

De regionale zender toont een geslaagd voorbeeld van een impulssubsidie Vlaamse Rand. Vanuit de opgebouwde expertise vertelt RINGtv hoe jij, in jouw gemeente, aan de slag kan met (een) taalambassadeur(s) om de Nederlandse taal en integratie te promoten. Deze sessie staat open voor iedereen, maar richt zich vooral tot ambtenaren en verenigingen die inspiratie zoeken voor een project. 

Taalwetwijzer (kennismakingssessie)

Wat kan de Taalwetwijzer voor jou betekenen? We tonen ons ondersteuningsaanbod en onze werking.

Team Vlaamse Rand, ABB: ondersteuning (infosessie)

Deze infosessie richt zich enkel tot de 19 gemeenten en verenigingen uit de Vlaamse Rand.

Het team Vlaamse Rand verleent impulssubsidies aan projecten uit de 19 randgemeenten die sociale cohesie versterken en de Nederlandse taal promoten. We tonen een aantal 'goede voorbeelden' en verduidelijken de nieuwe voorwaarden. Ook krijg je hier de nodige informatie over subsidies voor een faciliteitengemeente en de ondersteunende werking van het team Vlaamse Rand. 

Vleva: Europese ondersteuning (infosessie)

Financiering dicht bij huis: de Europese Unie!

Met de Europese hoofdstad maar een steenworp van de randgemeenten vandaan, is het zeker ook eens nuttig om te kijken welke soorten EU-financiering mogelijk zijn. VLEVA brengt je een overzicht van de soorten fondsen en de logica daarachter. Gesteund door een ervaringsdeskundige op vlak van integratieprogramma's en een concrete getuigenis van een lokaal bestuur dat financiering heeft verworven, geven wij een snelcursus EU-fondsen. 

Vzw 'de Rand': Taalpromotie (workshop)

Taalpromotie, wat, waarom, hoe: een verhaal over goesting geven.

Vzw ‘de Rand’ deelt haar visie op taalpromotie en oefenkansen Nederlands en inspireert je met materialen en methodieken om zelf aan de slag te gaan.