Colloquium 2018

De derde editie van het colloquium 'Stand van de Rand' vond plaats op 24 november in het hippe Living Tomorrow te Vilvoorde. Een kleine 100 mandatarissen en vertegenwoordigers van administraties en verenigingen namen deel. 

Vier thema's, namelijk de 'Leidraad Vlaams karakter', Mobiliteit, Onderwijs en Welzijn zorgden voor een goed gevuld programma. De Leidraad biedt een algemeen kader en zeer concrete tips om het Vlaams karakter van de rand te verstevigen en dit vanuit de pijlers integratiebeleid, taalbeleid en -promotie, taalwetgeving en wonen. Het thema Mobiliteit spitste zich toe op de werken aan de R0 en de Modal Shift en vanuit Onderwijs werd de capaciteitsmonitor toegelicht. Welzijn focuste op de historische achterstand en hoe hier systematisch aan gewerkt wordt door Vlabinvest apb. De verschillende vragenrondes bewezen alvast dat de thema's sterk leven onder de aanwezigen en dus een terechte keuze waren voor dit derde colloquium.