Colloquium 2020

Op 6 juni 2020 vond het vierde colloquium 'Stand van de Rand' plaats. Een 80-tal mandatarissen, vertegenwoordigers van administraties en verenigingen en andere geïnteresseerden namen deel aan deze eerste online editie.

Op het programma stonden volgende thema's:

  • Introductie door de minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts
  • Groen in de Vlaamse Rand, een projectoproep - door het Agentschap Natuur en Bos
  • Onderwijs: focus op het Nederlands bij jongeren in de Rand, twee projectoproepen - door het Departement Onderwijs en Vorming
  • Voorstelling van de 'nieuwe directeur van de vzw 'de Rand', Jo Van Vaerenbergh en toekomstvisie van de vzw
  • Toelichting bij de voorbije maatregelen en aangepaste werking in het kader van de coronacrisis binnen Halle-Vilvoorde - door de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. 

U kan de opnames van de presentaties (her)bekijken. RINGtv maakte ook een compilatie van het colloquium  in 'Over de Rand'. 

Onderwijs: 2 projectoproepen
Stel uw vraag

Hebt u nog een vraag over een bepaald thema, dan kan u die mailen naar rand@vlaanderen.be

Introductie minister Weyts