Colloquium 2021

Het vijfde colloquium ‘Stand van de Rand’ vindt plaats op zaterdag 5 juni van 10 tot 12 uur. Het wordt opnieuw een online editie, die deze keer in het teken staat van het thema onderwijs.

Vlaams viceminister-president Ben Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, geeft tijdens deze digitale bijeenkomst zijn visie over de onderwijsbehoeften in de Vlaamse Rand en licht de ondernomen acties toe. Daarnaast komen verschillende experts op het terrein van onderwijs in de Vlaamse Rand aan het woord.

Programma


Opening

10.00 u.
Verwelkoming door minister Ben Weyts

Onderwijscapaciteit

10.10 u.
Hoe pakken we tekorten in de Vlaamse Rand aan? - Carl Koninckx (AGION)

Taalturbo Nederlands

10.25 u.
Hoe verhogen we de taalkennis Nederlands in de Vlaamse Rand? - An De Moor (Departement Onderwijs & Vorming en talenbeleidscoördinator Odisee)

10.40 u.
Ondersteuning van het lokaal flankerend onderwijsbeleid - Jo Van Vaerenbergh (vzw 'de Rand')

10.55 u.
Vragenronde

Ruimtelijke uitdagingen in de Vlaamse Rand

11.15 u.
Alexander D'Hooghe (ORG)

11.30 u.
Vragenronde

Slotwoord

11.50 u.
Slotwoord door Jan Spooren (gouverneur Vlaams-Brabant)