Subsidies

Twee categorieën

Impulssubsidie

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven, kent minister Weyts impulssubsidies toe aan beleidsondersteunende projecten binnen de 19 randgemeenten.

  • Hebt u een project of een idee dat een duidelijk verschil kan maken bij het versterken van  sociale cohesie in de regio?
  • Benadrukt uw initiatief het gebruik van de Nederlandse taal? 
  • Is uw project nieuw of vernieuwend? 
  • Vindt uw project plaats in 1 van de 19 randgemeenten?

Dan kan u een aanvraag indienen via het formulier impulssubsidies.

subsidie faciliteitengemeenten

Indien u een evenement organiseert in 1 van de 6 faciliteitengemeenten of u organiseert om gegronde reden als vereniging uit een faciliteitengemeente een evenement in een andere randgemeente, dan kan u, via het inschrijvingsformulier voor faciliteitengemeenten ondersteuning aanvragen.