Impulssubsidie

De impulssubsidie Vlaamse Rand is een middel om de Vlaamse identiteit van de regio te versterken. De focus ligt daarbij op sociale cohesie (versterkend/verbindend samenleven). Deze impulssubsidie wordt eenmalig toegekend aan vernieuwende projecten. 

Algemene voorwaarden

 • Als aanvrager maak je deel uit van een gemeentebestuur, een vereniging, een organisatie of ben je een particulier uit de Vlaamse Rand. Voor verenigingen en organisaties betekent dit concreet dat de maatschappelijke zetel in de Vlaamse Rand moet liggen. Tot de Vlaamse Rand behoren de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
 • Jouw initiatief vindt plaats in 1 of meerdere van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand en heeft betrekking op deze regio. 
 • Het Nederlands is de voertaal van het project en wordt, indien mogelijk, gepromoot via aantoonbare acties. Alle communicatie gebeurt in het Nederlands. Organiseer je een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop;
 • In je promotie- en informatiemateriaal gebruik je het logo van de Vlaamse overheid;

Selectiecriteria 

 • Het initiatief versterkt de sociale cohesie1, heeft mogelijks een hefboomeffect en/of leidt tot expertisedeling. 
 • Het initiatief is nieuw of het initiatief bestaat reeds, maar voegt een duidelijk afgebakend nieuw element toe dat sociale cohesie ondersteunt. 
 • Het initiatief is vernieuwend. Traditionele jaarmarkten, festivals , wielerkoersen en eetaangelegenheden komen niet in aanmerking. 

Structurele voorwaarden

 • De impulssubsidies worden 3 keer per jaar toegekend (zie rechts bovenaan op deze pagina). 
 • Je vult het formulier (rechts op deze pagina) in en mailt dit naar rand@vlaanderen.be of je stuurt een papieren versie naar ons adres. De mail- of postdatum geldt als bewijs. 
 • Je aanvraag wordt niet opgenomen indien deze te laat wordt ingediend. 
 • Je kan enkel een subsidie aanvragen voor een project dat in de toekomst plaatsvindt. 
 • Een impulssubsidie is een éénmalige financiële ondersteuning. Dat betekent dat een jaarlijkse vernieuwing van je aanvraag uitgesloten is en dat je project ofwel eenmalig van aard is ofwel zonder verdere financiële steun van de Vlaamse overheid kan voortbestaan. 
 • Grote projecten waarbij de opstart- en uitrolfase meer dan een jaar omvat, kunnen een eenmalige aanvraag indienen voor een subsidie van twee tot maximum drie jaar. 
 • Is de subsidieaanvraag bedoeld om een nieuw langetermijnproject op te starten? In de aanvraag voor een dergelijk project moet je aantonen op welke manier dit project, na afloop van de subsidie, in de structurele werking van uw organisatie kan worden opgenomen. Vragen daarover kan je mailen naar rand@vlaanderen.be  
 • In je aanvraag formuleer je duidelijk het onderscheid tussen de structurele werking van je dienst of vereniging en de werking die nodig is voor het project. Een louter financiële argumentatie volstaat niet. De specificiteit van het project ten opzichte van de structurele werking van de organisatie moet ook inhoudelijk verduidelijkt worden. Activiteiten uit de dagelijkse werking kunnen niet gebundeld worden tot een project en komen dus niet in aanmerking voor een impulssubsidie.
 • Als je organisatie structureel wordt gesubsidieerd, komen enkel de uitgaven voor huisvesting, administratie, personeel en promotie die een uniek projectmatig karakter hebben in aanmerking voor subsidiëring. 
 • Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan houd je het Agentschap Binnenlands Bestuur op de hoogte van persmomenten en evenementen die het gesubsidieerde project in de kijker plaatsen en dit via een e-mail naar rand@vlaanderen.be. We verwachten ook dat je bereid bent mee te werken aan netwerkmomenten of studiedagen over het thema van het project, georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 • 1 Sociale cohesie stimuleren is het uiteindelijke doel. Mogelijke manieren om daaraan te werken zijn: een initiatief voor nieuwe (anderstalige) inwoners uitwerken, het groene karakter van de Vlaamse Rand 'inzetten' als middel om mensen samen te brengen, leden en niet-leden samenbrengen binnen het kader van een vereniging, uitwisseling creëren tussen Nederlands- en anderstalige ouders binnen of buiten de schoolse context. 

 

 

 

Wanneer indienen?

Je kan 3 keer per jaar een aanvraag indienen, namelijk vóór 1 maart, 1 juli en 1 november.

Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur
Team Coördinatie Vlaamse Rand
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail