Vlaamse Rand

Net als vorig jaar stelt de Vlaamse overheid opnieuw subsidies ter beschikking voor projecten die bijdragen aan meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand.

Ben je een gemeente, vereniging of organisatie uit de brede Rand? Dien dan ten laatste op 15 mei jouw project in. Voor meer informatie kan je terecht bij het Agentschap Natuur & Bos.

24 projecten voor meer groen in de Rand

boom groen shutterstockIn deze coronatijden klinkt de roep naar meer toegankelijk groen luider dan ooit. Zeker in verstedelijkte gebieden zoals de Vlaamse Rand hebben mensen nood aan ruimte om te ontspannen en te bewegen. Daarom lanceerde het Agentschap Natuur en Bos vorige zomer een projectoproep voor meer toegankelijk groen in de Rand. Openbare besturen, verenigingen en organisaties konden via die weg subsidies aanvragen voor hun groenprojecten.

Maar liefst 24 projecten, verspreid over de brede Rand, zijn intussen goedgekeurd. In totaal krijgen ze 3,5 miljoen euro aan financiële steun, waarvan de helft afkomstig is uit het Vlaamse Randfonds. Met dat fonds geeft de Vlaamse Regering extra budgettaire ruimte om in te spelen op de specifieke noden in de Vlaamse Rand. Meer informatie over de goedgekeurde projecten vind je hier.

Datum: 18/03/2020

Via deze link vind je specifieke informatie betreffende subsidiedossiers in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Deze informatie gaat uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media maar geldt eveneens voor het beleidsdomein Vlaamse Rand. 

Let op: voor het beleidsdomein Vlaamse Rand is dit het e-mailadres: rand@vlaanderen.be.

Heb je vragen of bezorgdheden? Neem dan zeker contact op met je dossierbehandelaar.

 

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vind je algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv