Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand in de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor

Gemeente-Stadsmonitor 2021 gelanceerdWist je dat de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor een schat aan informatie bevat voor gemeenten in de Vlaamse Rand? Ontdek hieronder van welke toepassingen je als randgemeente gebruik kan maken.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lanceerde op 16 juni de gloednieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021. Die geeft je een gedetailleerd beeld van jouw gemeente of stad en is tegelijk heel gebruiksvriendelijk. Meer dan 300 omgevingsindicatoren of cijferreeksen zijn erin verwerkt, waarvan er ruim 100 verzameld zijn via een burgerbevraging.

Als randgemeente heb je bovendien extra hulpmiddelen ter beschikking: 

  • De themapagina Vlaamse Rand geeft je een algemene weergave van de evoluties in de Rand, met verhelderende grafieken en interactieve kaartjes.
  • Via de indicatorenset Vlaamse Rand kan je alla data uit het Cijferboek Vlaamse Rand opvragen. Het wordt dus een pak makkelijker om die gegevens te raadplegen. Bovendien zijn ook de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor opgenomen in het dataportaal.
  • Via de benchmarks Vlaamse Rand, faciliteitengemeenten en niet-faciliteitengemeenten kom je snel te weten hoe de cijfers in jouw gemeente zich verhouden tot de algemene evoluties in de Rand.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Dit filmpje helpt je op weg. 

Nood aan meer ondersteuning? Stel je vraag via rand@vlaanderen.be  en hou zeker deze website en onze nieuwsbrief in de gaten voor meer tips.

Plant mee met de Bûûmplanters

2 personen planten bomen in de Vlaamse RandWist je dat er dankzij de Bûûmplanters de voorbije winter 7.874 bomen en struiken zijn bijgekomen in de Vlaamse Rand? Voor volgend seizoen liggen de ambities nog hoger. Naast de plantactie in het kader van de Gordel komt er een nieuw project gericht op de secundaire scholen in de Rand.

Voor elke Gordelaar die zich vorig jaar online registreerde, plantten de Bûûmplanters – in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos – een Gordelboom of -struik in de Vlaamse Rand. Met de hulp van 130 vrijwilligers slaagden ze erin om op 36 verschillende plaatsen een beetje groen toe te voegen: op privéterrein, in bossen en boomgaarden, op speelplaatsen of aan jeugdverenigingslokalen. Ook dit jaar kunnen Gordelaars zich online aanmelden om mee te doen met de plant-een-boomactie. 

Maar er is nog meer goed nieuws voor de Groene Rand: de Bûûmplanters schakelen nu ook de hulp in van de secundaire scholen in de Rand. Bedoeling is om samen met een 10-tal groepen scholieren – ongeveer 200 jongeren in het totaal – de spade in de grond te steken. De deelnemende scholen kunnen daarbij rekenen op een educatieve omkadering. Zo leren hun leerlingen tegelijk bij over thema’s als biodiversiteit, ecosysteemdiensten en klimaatverandering.
  
Heb je interesse om mee te planten met de Bûûmplanters of ken je geschikte locaties voor extra bomen? Registreer je dan via hun website of neem contact op via yoeri.bellemans@buumplanters.be of 0498 67 38 82.
 

Datum: 18/03/2020

Via deze link vind je specifieke informatie betreffende subsidiedossiers in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Deze informatie gaat uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media maar geldt eveneens voor het beleidsdomein Vlaamse Rand. 

Let op: voor het beleidsdomein Vlaamse Rand is dit het e-mailadres: rand@vlaanderen.be.

Heb je vragen of bezorgdheden? Neem dan zeker contact op met je dossierbehandelaar.

 

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vind je algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Ontvang onze nieuwsbrief!

Abonneer je gratis op onze 3-maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op de Rand' en blijf op de hoogte van de actuele initiatieven vanuit het beleidsdomein Vlaamse Rand.

Wat vind jij van onze website?

Aan de hand van 3 simpele vragen willen we jouw mening horen!

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv