Vlaamse Rand

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur/ team Vlaamse Rand zetelt voortaan in het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel. De telefoonnummers en de e-mailadressen van ons agentschap blijven onveranderd.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

provincie Vlaams-Brabant