Vlaamse Rand

Oproep nieuwe Impulssubsidie

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven wil minister Weyts impulssubsidies uitreiken aan beleidsondersteunende projecten binnen de 19 randgemeenten. Hebt u een project of een idee dat een duidelijk verschil kan maken bij het versterken van het Vlaamse en groene karakter van de regio? Vindt uw project plaats in 1 van de 19 randgemeenten? Dan kan u tot 31 maart 2016 een aanvraag indienen, rekening houdend met een aantal richtlijnen.

Meer informatie.

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.