Vlaamse Rand

Een mooie toekomst voor de Zennevallei dankzij ‘Zennevallei Hergist’

Met een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) zorgen de lokale besturen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel voor een nieuwe dynamiek in de Zennevallei. Onder de noemer ‘Zennevallei Hergist’ willen ze extra troeven creëren om bezoekers naar dit stukje Zuidrand te lokken.

Slot van BeerselDe Zennevallei is niet alleen de bakermat van lambiek en geuze, het was ook de habitat van kunstenaars als Felix De Boeck, Louis Thévenet en Herman Teirlinck. Tegelijk is het een veelzijdige streek, met enerzijds prachtige landschappen en anderzijds een rijke industrie en veel bedrijvigheid. Kortom, een regio met een enorm potentieel, zowel op economisch, ecologisch, toeristisch als cultureel vlak.

Met dat potentieel wil het IGS ‘Zennevallei Hergist’ aan de slag. De Zenne zelf dient daarbij als rode draad. Via een Zennepad, zachte recreatie zoals klimmen en kajakken, de opwaardering van bedrijventerreinen en de wisselwerking met brouwerijen krijgt de rivier de aandacht die ze verdient. Ook het Park van Lembeek, het Slot van Beersel, FeliXart, het Huis van Herman Teirlinck, de kerk van Ruisbroek, de Manchestersite in Beersel … spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Als kers op de taart zal de Zennevallei elke drie jaar het decor vormen van een heuse triënnale.

Door via dit IGS de handen in elkaar te slaan, maken de drie lokale besturen duidelijk dat er naast de streekeigen bieren nog heel wat anders aan het gisten is in de Zennevallei. Binnenkort kan ook jij er komen proeven van het resultaat.

Vlaamse Rand krijgt er 70 voetbalvelden aan toegankelijk groen bij

Voor het tweede jaar op rij slaan minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Natuur Zuhal Demir de handen in elkaar voor meer toegankelijk groen in de Rand. Samen maken ze 2 miljoen euro vrij voor 9 projecten. Zo komen er ongeveer 70 voetbalvelden aan groene ruimte en 22.000 nieuwe bomen bij.

Koppel wandelt met twee honden in een park.De helft van de middelen is afkomstig uit het Vlaamse Randfonds. Met dat fonds wil de Vlaamse Regering inspelen op de specifieke noden in de Rand, zoals de nood aan openbaar groen. De Vlaamse Rand is van oudsher een groene streek, en dat wil de Vlaamse Regering zo houden en zelfs nog versterken. De focus ligt daarbij op groen dat publiek toegankelijk is, zodat de vele bewoners en bezoekers van de Rand er mee van kunnen genieten. 

Zo krijgt het brede publiek binnenkort toegang tot het natuurdomein van schilder-boer Felix De Boeck aan het FeliXart museum in Drogenbos. Vilvoorde en Hoeilaart zullen werk maken van nieuwe parken en in onder meer Beersel en Dilbeek komen er bossen bij.

De Vlaamse Rand in de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor

Gemeente-Stadsmonitor 2021 gelanceerdWist je dat de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor een schat aan informatie bevat voor gemeenten in de Vlaamse Rand? Ontdek hieronder van welke toepassingen je als randgemeente gebruik kan maken.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lanceerde op 16 juni de gloednieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021. Die geeft je een gedetailleerd beeld van jouw gemeente of stad en is tegelijk heel gebruiksvriendelijk. Meer dan 300 omgevingsindicatoren of cijferreeksen zijn erin verwerkt, waarvan er ruim 100 verzameld zijn via een burgerbevraging.

Als randgemeente heb je bovendien extra hulpmiddelen ter beschikking: 

  • De themapagina Vlaamse Rand geeft je een algemene weergave van de evoluties in de Rand, met verhelderende grafieken en interactieve kaartjes.
  • Via de indicatorenset Vlaamse Rand kan je alla data uit het Cijferboek Vlaamse Rand opvragen. Het wordt dus een pak makkelijker om die gegevens te raadplegen. Bovendien zijn ook de indicatoren uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor opgenomen in het dataportaal.
  • Via de benchmarks Vlaamse Rand, faciliteitengemeenten en niet-faciliteitengemeenten kom je snel te weten hoe de cijfers in jouw gemeente zich verhouden tot de algemene evoluties in de Rand.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Dit filmpje helpt je op weg. 

Nood aan meer ondersteuning? Stel je vraag via rand@vlaanderen.be  en hou zeker deze website en onze nieuwsbrief in de gaten voor meer tips.

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vind je algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Ontvang onze nieuwsbrief!

Abonneer je gratis op onze 3-maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op de Rand' en blijf op de hoogte van de actuele initiatieven vanuit het beleidsdomein Vlaamse Rand.

Wat vind jij van onze website?

Aan de hand van 3 simpele vragen willen we jouw mening horen!

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv