Vlaamse Rand

Op 26 juni 2019 vond een inspiratiedag plaats over diversiteit in de brede Vlaamse Rand. De focus lag hierbij op de thema's taalbeleid en taalpromotie, taalwetgeving, integratie en sociale cohesie. De dag ging van start met een voorstelling van de Tweede Taalbarometer Vlaamse Rand door de auteur en onderzoeker Rudi Janssens. De namiddag bood een ruim aanbod aan inspirerende sessies rond financiële ondersteuning en inhoudelijke expertise. Via verschillende workshops en infosessies toonden de organiserende partners hoe gemeenten en verenigingen zelf aan de slag kunnen. ...

Vlaamse Rand

Welkom op de website van het team Coördinatie Vlaamse Rand. Het team ondersteunt het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand. Daartoe coördineert het initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Op deze site vindt u algemene en thematische informatie over de Vlaamse Rand.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Over de Rand

documentatiecentrumprovincie Vlaams-Brabant

RINGtv